News & Activity

เสนา ดัน 7 โครงการร่วมกิจกรรม Solar Move หนุนรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาดเข้าถึงชุมชน

13-03-2020

     นายสุธรรม โอฬารกิจอนันนต์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร (ที่ 5 จากขวา) ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน หรือ Solar Move ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย(AEITF) โดยทางเสนาได้ส่งโครงการเข้าร่วม จำนวน 10 โครงการ โดยงานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจรัส หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

Top