News & Activity

ดร.เกษรา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ “SETA 2019”

13-03-2020

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ “SETA 2019” ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "อนาคตด้านที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์" โดยได้รับความสนใจจากผู้ฟังทั้งในและนอกประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเทรนด์การใช้งานพลังงานทางเลือกที่สะอาดกำลังเป็นที่นิยมากขึ้น งานนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

Top