News & Activity

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

11-04-2017

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะดูงาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเยี่ยมชมโครงการเสนาพาร์ค วิลล์ รามอินทรา - วงแหวน พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่เสนามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยการสร้างสังคมที่รักษ์โลก โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (knowledge sharing) เป็น 1 ใน core values ที่บริษัทยึดมั่นเสมอมา ซึ่งนอกจากผู้ได้รับจะได้ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ก็มีแต่ความภูมิใจเช่นกัน

Top