ติดต่อเรา

ที่อยู่

SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

HOTLINE. (099) 115-1888    TEL. (02) 541-4642 (20 สาย)

FAX: (02) 938-9875    E-MAIL: sales@eightsolar.com

Top