เกี่ยวกับเรา

บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยมีธุรกิจทั้งโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อปซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจร ในเรื่องโซลาร์รูฟท็อป

บริษัทฯ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจมากขึ้นกับการดูแลบริการหลังการขาย 360 องศา กับผู้ที่สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป หรือผู้ที่ซื้อบ้านเสนาพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟ ลูกค้ายังสามารถรับบริการหลังการขาย จากทาง บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายไฟให้กับทางภาครัฐ หรือ ขอคำปรึกษานำไฟฟ้ามาใช้เอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกับการทำธุรกิจ

บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด ได้ร่วมลงทุนร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน เพื่อสร้างแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 46.5 MW. จากโครงการโซล่าร์ฟาร์ม

นอกจากนี้ บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด ยังมองว่าธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น เห็นได้จากต่างประเทศให้ความสำคัญและการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป จากการรณรงค์รักษาความสมดุลของธรรมชาติ

เหตุการณ์วิกฤติน้ำท่วมใหญ่

“ปี 2554”

จากเหตุการณ์วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ทำให้คณะผู้บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนอันเป็นสาเหตุในการเกิดอุทกภัยครั้งนั้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ

ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรโลก

ด้วยการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรโลก และพบว่าวิธีการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือ โซลาร์รูฟท๊อป เพื่อให้อาคารทุกหลังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และนำมาใช้เองได้แบบไม่มีวันหมดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกอีกด้วย จากปณิธานอันแรงกล้าดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีหน้าที่จำหน่ายและติดตั้งแผงโซลาร์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

โดยได้พันธมิตรชั้นนำระดับโลก คือ บริษัท เฟิร์สโซล่าร์ จำกัด ผู้นำด้านแผงโซลาร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกแบบแผงโซลาร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เรียกว่าแบบ Thin Film ซึ่งช่วยให้ผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ , การออกแบบแผงโซลาร์ที่ดูสวยงาม ไร้ขอบ ที่จะช่วยให้บ้านมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพันธมิตรอีกราย คือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าระดับคุณภาพเยี่ยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้ว นอกจากนี้ลูกค้าที่รับการบริการจากทาง บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีและต่อเนื่อง ด้วยระบบการบริการหลังการขาย 360 องศา ที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างดีด้วยเช่นกัน

Top