พันธมิตร

First Solar

บริษัท First Solar เป็นผู้นำการผลิตโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยของแผงโซลาร์แบบ Thin Film ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิ และด้วยการออกแบบรูปทรงของแผงแบบไร้ขอบ ทันสมัย จนโดยได้รับความไว้วางใจจาก Apple Inc. ให้เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง บริหาร และซ่อมบำรุงในโครงการโซลาร์โทปาซ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

Begrem

บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเวียดนาม โดยก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าระดับคุณภาพเยี่ยมทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยใส่ใจในรายละเอียดทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย,ความสะอาดและคุณภาพที่ดีที่สุดของกระแสไฟฟ้า และได้กระจายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงได้มากถึง 200 โรงงาน

Top